الام گرفتن از ماشین های تسلا غیر قانونی نیست!

اقتصاد ایران: معاون علمی رئیس جمهور در پاسخ به اینکه آیا باز کردن ماشین‌های تسلا غیر قانونی نیست گفت: در دنیا هست، اما ما به عنوان محقق این کار را کرده ایم. ماشین را خریده ایم دوست داشتیم بازش کنیم به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، .دهقانی فیروزآبادی  در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: ما از این کار […]

اقتصاد ایران: معاون علمی رئیس جمهور در پاسخ به اینکه آیا باز کردن ماشین‌های تسلا غیر قانونی نیست گفت: در دنیا هست، اما ما به عنوان محقق این کار را کرده ایم. ماشین را خریده ایم دوست داشتیم بازش کنیم

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، .دهقانی فیروزآبادی  در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: ما از این کار الهام می‌گیریم، کپی نمی‌کنیم.

معاون علمی رئیس جمهور در پاسخ به اینکه آیا باز کردن ماشین‌های تسلا غیر قانونی نیست گفت: در دنیا هست اما ما به عنوان محقق این کار را کرده ایم. ماشین را خریده ایم دوس داشتیم بازش کنیم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: الهام می‌گیریم، کپی نمی‌کنیم.

دهقانی فیروزآبادی گفت: من دوست دارم جوانهای ایرانی خودرویی سوار شود که دوست دارد و حس خوبی به آن دارد در حد ماشین تسلا و واقعا شدنی است.