وزیر جهادکشاورزی

بازگشت به عقب وزارت جهادکشاورزی با اعاده بازنشستگان

اخبار واصله و موثق حاكي از آنست كه وزير جهادكشاورزي بدنبال سپردن مديريت شركت بازرگاني دولتي ايران به يك فرد بازنشسته و بازخريد كه حدود ١٠ سال از دولت منفك گرديده (در حال حاضر مشاور كارخانجات آردسازي است) ميباشد.

پایگاه خبری صما پرس، اخبار واصله و موثق حاکی از آنست که وزیر جهادکشاورزی سکاندار وزارت بسیار مهم که نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی کشور را دارد و باید در راستای “بیانیه گام دوم انقلاب “و “تحقق اقتصاد مقاومتی ” تلاش نماید، در یک حرکتی نسنجیده بدنبال سپردن مدیریت شرکت بازرگانی دولتی ایران به یک فرد بازنشسته و بازخرید از خدمت با بیش از ٧٠ سال سن( بنام ع . ک) که حدود ١٠ سال از دولت منفک گردیده (در حال حاضر مشاور کارخانجات آردسازی است) میباشد.

لذا این حرکت وزیر محترم از جهات مختلف غیرقانونی و مورد اشکال است؛

١- نامبرده در دیماه سال ١٣٩٢ از اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران ” بازخرید ” و تسویه حساب کامل نموده است و به اقتخار بازنشستگی نائل گردیده اند.

٢-به استناد قانون” منع بکارگیری بازنشستگان” بکارگیری افراد بازنشسته در پست های موضوع (د)و ( ه) ذیل ماده ٧١ قانون خدمات کشوری ممنوع میباشد.

٣- رشته تحصیلی نامبرده دندانپزشکی میباشد که با توجه به بند ۵ قسمت ( ی) تبصره ١ قانون بودجه ١۴٠٠ در خصوص احراز شرایط مدیران عامل واعضاء هیات مدیره شرکتهای دولتی و همچنین طبق بند ٢-٢ آئین نامه ابلاغی شماره ۶۴٣۴٧٩ مورخ ٧-١١-١٣٩٨ سازمان اداری و استخدامی کشور شرایط احراز ، رشته تحصیلی مدیریت ، حسابداری، مالی، اقتصاد میباشد!؟

۴- مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب میفرمایند؛ (( مدیران جوان ، کارگزاران جوان و اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همه میدانهای سیاسی و اقتصادی… باید شانه های خود را زیر بار مسؤلیت دهند))

۵- شعار آقای دکتررئیسی در ماراتان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، جوان گرایی و توجه به جوانان بود.

لذا این حرکت ناسنجیده وزیر جهاد کشاورزی خلاف منویات مقام معظم رهبری، منشورات رئیس جمهور و قانون میباشد. بنابرین بایستی از نیروهای جوان و جامع الشرایط برای کسوت مدیریتی فوق استفاده نماید.